Polityka prywatności | nasz-album.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.nasz-album.pl

 1. Polityka cookies
  Czym jest plik cookies?
  Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu z którego łączysz się z internetem. Są one pobierane za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę. Nie powodują one zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzystasz, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do Twoich oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa.Jakie są zalety pliku cookies?
  Pliki cookies pozwalają nam ocenić, jakie są upodobania i oceny naszych użytkowników, a także jak możemy ulepszać stronę internetową, dopasować komunikację w Internecie dla użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych, nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.Jakie rodzaje plików cookies są stosowane na naszej stronie?
  ? Pliki cookies sesyjne- to tymczasowe pliki pozostające w pliku przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej, są one obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości strony.
  ? Pliki cookies trwałe – są wykorzystywane w celu dopasowania strony dla użytkownika. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce dłużej niż pliki sesyjne. Okres ten uzależniony jest od ustawień przeglądarki użytkownika. Pliki cookies trwałe dają możliwość na przekazanie informacji do COMgraph Sp. z o.o. przy każdych odwiedzinach strony.
  Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.Jak zmienić ustawienia plików cookies w mojej przeglądarce?
  W każdej chwili możesz zmienić sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, zablokować lub usunąć te, które pochodzą z witryn internetowych firmy COMgraph Sp. z o.o.
  Proces kontroli i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.
  Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 2. Polityka prywatności2.1. Oznaczenie Administratora danych osobowych
  COMgraph Sp. z o.o. ul. Goleniowska 55c, 70-847 Szczecin,
  tel. (+48 91) 469 21 11, faks (+48 91) 432 65 29, drukarnia@comgraph.com.pl
  NIP: 851-10-18-057, REGON: 810782665, Wpłacony kapitał zakładowy 110.000,00 zł.
  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, Wydział XVII KRS nr 0000134178

  2.2. Zakres przetwarzania Danych
  W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbierane są dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

  2.3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
  Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:
  -Zawarcie i wykonanie umów
  -Dostarczanie newsletterów
  -Obsługa klienta
  Świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zasady wynikające z prawa:
  Art. 6, par. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  Art. 6, par. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  Art. 6, par. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  Art. 6, par. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  Art. 6, par. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  2.4. Przetwarzane danych osobowych klientów
  a. Nawiązywanie kontaktu
  Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami drogą telefoniczną, mailową lub przez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. a RODO, w celu odpowiedzi na Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego uzyskana zostanie Twoja zgoda, a niniejsza Polityka Prywatności jest w nim przywołana. Dane zbierane w ten sposób zostaną przez nas usunięte niezwłocznie po zakończeniu danej rozmowy i ostatecznym rozwiązaniu rozpatrywanej sprawy.
  b. Rejestracja przez program
  Na naszej stronie internetowej umożliwiamy  Ci opcję pobrania dedykowanego programu w którym należy przeprowadzić rejestrację przez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza danych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO.
  W celu zawarcia i wykonania umów wymagamy danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności. Wykorzystujemy również Twoje dane do utrzymywania naszych danych o kliencie, gdzie przechowuje się tylko najistotniejsze dane. W celu zapobiegania błędom typograficznym (tzw. ?literówkom?) i zapewnienia faktycznego dosłania do Ciebie zamówionych produktów.
  c. Postanowienia różne
  Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz ? tam, gdzie jest to konieczne ? informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

  2.5.  Formularz kontaktowy
  Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  Dane osobowe są przetwarzane:
  w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz ? podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2.6. Wykorzystywane funkcje analityczne
  Wykorzystujemy oprogramowanie SALESmanago za pomocą którego, możemy analizować aktywność użytkowników i dostosowywać działania marketingowe do ich preferencji. Narzędzie SALESmanago przekazuje min. informację o podstronach, które odwiedził użytkownik. Na podstawie danych zbieranych przez SalesMANAGO możemy stosować automatyczne dostosowywanie treści dla użytkowników strony. Do funkcji analitycznych wykorzystujemy również Google Analytics.
  Obie funkcje legitymują się własnymi politykami prywatności.

  2.7. Live chat
  Dane osobowe są przetwarzane przez Smartsupp.com, s.r.o., VAT ID CZ03668681 (dalej „Smartsupp”) jako przetwarzający danych, który działa w imieniu właściciela witryny, który jest administratorem danych. Smartsupp jest zgodny z rozporządzeniem RODO. Informacje na temat prywatności danych osobowych i przetwarzania danych Smartsupp znajdują się na stronie www.smartsupp.com/privacy.

  2.8. Newsletter
  Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  Dane osobowe są przetwarzane:
  w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera obejmującego wysyłanie treści marketingowych ? podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO); w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ? podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Może skontaktować się z Działem obsługi klienta telefonicznie pod numerem +48 91 469 21 11 lub wysyłając e-mail na adres drukarnia@comgraph.com.pl. Użytkownik może również dokonać wypisu poprzez kliknięcie ?Anuluj subskrypcję? bezpośrednio z wiadomości newsletterowej, którą otrzymał.

  2.9. Portale społecznościowe
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

  2.10. Twoje prawa
  W związku ze zbieraniem Twoich danych przysługują Ci prawa, o czym mamy obowiązek Cię poinformować. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:
  mailem:drukarnia@comgraph.com.pl
  pocztą: ul. Goleniowska 55c, 70-847 Szczecin,
  Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie.
  a. Masz prawo do domagania się od nas informacji związanych  przechowywaniem przez nas Twoich danych osobowych.
  b. Masz prawo do domagania się sprostowania lub/i uzupełnienia Twoich danych osobowych;
  c. Masz prawo do domagania się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne.
  d. Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie,  w standardowym formacie zapewniającym odczytanie w formie elektronicznej.
  e. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
  f. Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane.
  g. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.
  Z  chwilą usunięcia swoich danych nie będziesz już mieć dostępu do usług związanych z naszymi produktami przez naszą stronę internetową.
  Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

  2.11. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi   prawne, audytowe, firmom  kurierskim (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

  2.12. Czas przechowywania danych
  Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

  2.13. Bezpieczeństwo Twoich Danych
  COMgraph Sp. z o.o. do ochrony danych osobowych Klientów stosuje protokół SSL.
  Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.
  W kwestiach nie uregulowanych niniejszą polityką zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  2.14 Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.